Digitalt skolbesök?

Kommentera
Jobbar du som lärare eller bibliotekarie och vill boka in ett digitalt skolbesök med mig till hösten, så finns det några exempel på workshops som jag erbjuder här:
 
 
 
 
 
 
Jag erbjuder också helt vanliga författarbesök där jag berättar om mitt yrke och mina böcker och eleverna får ställa frågor, och författarbesök med fokus på skrivövningar som jag anpassar efter deltagarnas ålder.
 
Bokningar görs genom Författarcentrum.
 
 
Ha en bra kväll!