Jag har semester, och förhoppningsvis en trevlig sådan. Ett nytt tidsinställt inlägg kommer varje måndag, och i det här svarar jag på en fråga från Eva
 
Hur samarbetar författare och illustratör? Är det författaren som bestämmer?
 
Jag är säker på att det finns ungefär lika många sätt att samarbeta på som det finns samarbeten, men jag ska berätta hur jag och "mina" illustratörer har jobbat. 
 
 
För det första så ska en illustratör väljas, och den processen har sett ute på några olika sätt;
 
Variant 1: Förlaget har meddelat vem som ska illustrera.
 
Variant 2: Förlaget har föreslagit en eller kanske några illustratörer som de tror skulle kunna passa, jag har fått tycka till. 
 
Variant 3: Jag har spanat in en illustratör som jag tycker har en stil som skulle kunna passa min bok och har frågat förlaget om jag får ge förslag på illustratör. Det har jag alltid fått göra, men mitt förslag har inte alltid blivit godkänt av olika anledningar. 
 
 
När en illustratör är vald kommer arbetet med bilderna. Även där har processen sett olika ut:
 
Variant 1: Förlaget har meddelat hur många bilder som ska illustreras, jag har fått se det färdiga resultatet. 
 
Variant 2: Jag och förlaget har diskuterat hur måga bilder som borde finnas i boken, och jag har fått föreslå var de ska vara, samt vad det ska vara på dem. Det har jag gjort väldigt kortfattat, t.ex: eleverna i klassrummet, vikarien står vid tavlan. Illustratören har sedan haft fria händer att illustrera något helt annat, så länge det passar in i texten. 
 
Variant 3: Jag har skrivit vad jag tycker att det ska finnas på varje bild, illustratören har sedan valt att illustrera något helt annat. Illustratören har bett mig ändra i texten för att bilden blir bättre om t.ex. huvudpersonen håller i boken istället för att den ligger på bordet, som jag har skrivit. 
 
 
Både när det gäller var av illustratör och hur arbetet med bilderna har sett ut har variant 2 och 3 varit vanligast. Jag har inga problem att ändra lite i min text för att göra bilderna bättre, eftersom jag tänker att det är positivt för slutresultatet. Med ytterst få undantag har mina karaktärer sett likadana ut i bild som de gjort i mitt huvud. Oftast har de sett mycket bättre! Jag tycker nästan att det som är mest spännande med hela bokskrivandet är att få se de färdiga bilderna. Jag önskar att jag skulle kunna illustrera, men det kan jag inte, så jag håller mig till att skriva istället!
 
 
Hoppas att du som läst fått veta lite mer om hur mitt och "mina" illustratörers samarbeten sett ut. Var det ungefär som du hade tänkt dig?
 
Ha en härlig dag!
 

Sommarinlägg 3

Allmänt En kommentar
Jag har semester, och förhoppningsvis en trevlig sådan. Ett nytt tidsinställt inlägg kommer varje måndag, och i det här svarar jag på en fråga från Eva
 
Hur samarbetar författare och illustratör? Är det författaren som bestämmer?
 
Jag är säker på att det finns ungefär lika många sätt att samarbeta på som det finns samarbeten, men jag ska berätta hur jag och "mina" illustratörer har jobbat. 
 
 
För det första så ska en illustratör väljas, och den processen har sett ute på några olika sätt;
 
Variant 1: Förlaget har meddelat vem som ska illustrera.
 
Variant 2: Förlaget har föreslagit en eller kanske några illustratörer som de tror skulle kunna passa, jag har fått tycka till. 
 
Variant 3: Jag har spanat in en illustratör som jag tycker har en stil som skulle kunna passa min bok och har frågat förlaget om jag får ge förslag på illustratör. Det har jag alltid fått göra, men mitt förslag har inte alltid blivit godkänt av olika anledningar. 
 
 
När en illustratör är vald kommer arbetet med bilderna. Även där har processen sett olika ut:
 
Variant 1: Förlaget har meddelat hur många bilder som ska illustreras, jag har fått se det färdiga resultatet. 
 
Variant 2: Jag och förlaget har diskuterat hur måga bilder som borde finnas i boken, och jag har fått föreslå var de ska vara, samt vad det ska vara på dem. Det har jag gjort väldigt kortfattat, t.ex: eleverna i klassrummet, vikarien står vid tavlan. Illustratören har sedan haft fria händer att illustrera något helt annat, så länge det passar in i texten. 
 
Variant 3: Jag har skrivit vad jag tycker att det ska finnas på varje bild, illustratören har sedan valt att illustrera något helt annat. Illustratören har bett mig ändra i texten för att bilden blir bättre om t.ex. huvudpersonen håller i boken istället för att den ligger på bordet, som jag har skrivit. 
 
 
Både när det gäller var av illustratör och hur arbetet med bilderna har sett ut har variant 2 och 3 varit vanligast. Jag har inga problem att ändra lite i min text för att göra bilderna bättre, eftersom jag tänker att det är positivt för slutresultatet. Med ytterst få undantag har mina karaktärer sett likadana ut i bild som de gjort i mitt huvud. Oftast har de sett mycket bättre! Jag tycker nästan att det som är mest spännande med hela bokskrivandet är att få se de färdiga bilderna. Jag önskar att jag skulle kunna illustrera, men det kan jag inte, så jag håller mig till att skriva istället!
 
 
Hoppas att du som läst fått veta lite mer om hur mitt och "mina" illustratörers samarbeten sett ut. Var det ungefär som du hade tänkt dig?
 
Ha en härlig dag!